Foto: Mick Kitzen

Ondersteunt mensen individueel en geeft advies aan mensen in werkomgeving

Markus van Alphen is afgestudeerd psycholoog met een universitaire opleiding in de klinische psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Markus werkt volgens de nieuwste inzichten en werkt op basis van de beroepscode opgesteld door het NIP (Nederlandse Instituut van Psychologen). Inmiddels heeft Markus ruim tien jaar een beroepspraktijk waarin hij zowel mensen individueel ondersteunt, als advies geeft aan mensen in de werkomgeving. Daarnaast is Markus consultant voor management- en teamvraagstukken.

“De hoogste vorm van spiritualiteit is het meest vindbaar in het leven van alledag”

Markus heeft een boeiend persoonlijk en spititueel leven doorlopen, komend vanuit de techniek is hij gedurende een moeilijke fase in zijn leven de ommezwaai naar een geestelijke interesse gekomen. Via een religieuze interesse in de Vrij-katholieke kerk, heeft zijn pad hem via de theosofische vereniging gebracht om uiteindelijk uit te komen bij een pragmatische mensgerichte levensvisie. “De hoogste vorm van spiritualiteit is het meest vindbaar in de kleine dagelijkse dingen, in het leven van alledag”.

Therapeut, consultant, docent

Markus is in Zuid-Afrika geboren uit Nederlandstalige ouders, getogen in een Engelstalige omgeving. In Kaapstad heeft hij zijn eerste universitaire opleiding afgerond in een totaal ander vakgebied; Elektrotechnisch- en Elektronisch Ingenieur. Begin jaren 90 is Markus naar Nederland gekomen en heeft zich later met zijn beroepspraktijk gevestigd in Amsterdam. Naast therapeut werkt Markus als consultant in het bedrijfsleven, docent, trainer, curriculum- en materiaalontwikkelaar voor studenten (toegepaste) psychologie en counselling voor Hogeschool NTI te Leiden, het NCOI te Hilversum, Croan Consult te Eindhoven en voor een opleiding tot GZ-psycholoog.

Auteur en herstelgericht werker

Als auteur schrijft hij (studie)boeken over de psychologie. Markus is breed geschoold. Zijn ervaring omvat eveneens herstelgericht werken. Als herstelgericht werker wordt hij ingeroepen om bij incidenten en conflicten te faciliteren en leidt hij anderen op om de herstelgerichte aanpak toe te passen.