Foto: Mick Kitzen

Ondersteunt mensen individueel en geeft advies aan mensen in werkomgeving

Markus van Alphen is afgestudeerd in de klinische psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Markus werkt volgens de nieuwste inzichten en werkt op basis van de beroepscode opgesteld door het NIP (Nederlandse Instituut van Psychologen). Inmiddels werkt Markus ruim tien jaar als vrijgevestigde psycholoog en zowel mensen individueel ondersteunt, als advies geeft aan mensen in de werkomgeving. Daarnaast is Markus consultant voor management- en teamvraagstukken.

“De hoogste vorm van spiritualiteit is het meest vindbaar in het leven van alledag”

Markus heeft een boeiend persoonlijk en spiritueel leven doorlopen. Komend vanuit de techniek is hij gedurende een moeilijke fase in zijn leven de ommezwaai naar een geestelijke interesse gekomen. Via een religieuze interesse in de Vrij-katholieke kerk en de theosofische vereniging, heeft zijn pad hem uiteindelijk gebracht tot een pragmatische mensgerichte levensvisie. “De hoogste vorm van spiritualiteit is het meest vindbaar in de kleine dagelijkse dingen, in het leven van alledag”.

Therapeut, consultant, docent

Markus is in Zuid-Afrika geboren uit Nederlandstalige ouders, getogen in een Engelstalige omgeving. In Kaapstad heeft hij zijn eerste universitaire opleiding afgerond in een totaal ander vakgebied; Elektrotechnisch- en Elektronisch Ingenieur. Begin jaren 90 is Markus naar Nederland gekomen en heeft zich later met zijn beroepspraktijk gevestigd in Amsterdam. Naast therapeut werkt Markus als consultant in het bedrijfsleven, docent, trainer en als curriculum- en materiaalontwikkelaar voor studenten (toegepaste) psychologie en counselling. Hij werkt voor verscheidene opleidingsinstituten, trainingsbureaus en consultancybedrijven.

Auteur en herstelgericht werker

Als auteur schrijft hij (studie)boeken over de psychologie. Markus is breed geschoold. Zijn ervaring omvat eveneens herstelgericht werken. Als herstelgericht werker wordt hij ingeroepen om bij incidenten en conflicten te faciliteren en leidt hij anderen op om de herstelgerichte aanpak toe te passen.