Het brein en genot

Hulpverlening bij intimiteits- en seksualiteitsproblemen

Bij de fysieke kant van seks denken de meeste mensen als eerste aan de geslachtsorganen en de functies ervan. Als je opgewonden bent of een orgasme hebt, dan voel je dat vooral tussen je benen. De geslachtsdelen zijn immers het centrum van je seksuele gevoelens. Of ligt het wat gecompliceerder? Uit onderzoek (Georgiadis, 2015) blijkt dat het echte middelpunt van seksueel genot veel hoger ligt: in het brein. Er zijn mensen die door training een orgasme kunnen opwekken door alleen te denken aan seks (Komisaruk et al., 2004), zelfs met een verlamming vanwege een dwarslaesie. Omdat seksualiteit en genot een belangrijk onderdeel uitmaakt van de mens, proberen onderzoekers steeds meer te weten te komen over de hersenactiviteit tijdens seksuele opwinding.

Meer lezen

Luisteren doe je met je hersenen

Luisteren is iets anders dan horen. Horen doe je met je oren, luisteren doe je met je hersenen. Je geeft betekenis aan dat wat je hoort, ziet, (aan)voelt, proeft en ruikt. Luisteren kun je met een gesloten of met een open geest doen. De meeste mensen stellen een vraag met een bepaald doel en formuleren hun vraag vanuit hun eigen referentiekader, luisteren naar het antwoord vanuit hun eigen referentiekader. Zij luisteren naar het antwoord alsof het gebaseerd is op de vraag zoals zij die hebben bedoeld, terwijl de ander antwoordt op basis van hoe zij of hij de vraag begrijpt, vanuit het eigen referentiekader.

Meer lezen

Je cliënten hoeven je niet altijd aardig te vinden

Confronteren

Het tegenovergestelde van assertiviteit is bescheidenheid. Je zult je dus niet te bescheiden moeten opstellen. Stel je hebt een breedsprakige cliënt die een monoloog van tig minuten houdt. Er komt een moment dat je deze cliënt in de rede zal moeten vallen. Als iets je tegenhoudt, wat is dat dan? Vaak ligt een angst om onaardig gevonden te worden (en daardoor afgewezen te worden) hieraan ten grondslag. Help je je cliënten door altijd lief en aardig te doen? Het helpt soms een vervelende boodschap eerst aan te kondigen: ‘Ik ga iets vertellen dat jullie vast niet leuk zullen vinden, maar ik zou mijn werk niet doen als ik het verzwijg.

Uit: Psychosociale gespreksvoering: De kunst van observatief luisteren

Seksualiteit en intimiteit

Hulpverlening bij intimiteits- en seksualiteitsproblemen

Seksualiteit definiëren wij als de verzameling van seksueel getinte gevoelens en handelingen die een mens kan ervaren of uitvoeren. Intimiteit definiëren wij als de wens en activiteit om zowel fysiek als psychisch dicht bij elkaar te zijn. Seksualiteit is dus meer gericht op het lichamelijke en intimiteit meer op de gevoelsmatige kant van samenzijn.

Meer lezen

Autonomie, competentie en verbinding: de basis van psychisch welbevinden

Psychische basisbehoeften

Voor welbevinden is de vervulling van drie psychische basisbehoeften van belang: ieder mens heeft de behoefte aan autonomie, competentie en verbinding, al verschillen mensen in de mate waarin deze vervuld moeten worden voordat zij zich tevreden voelen over hun leven. Als hulpverlener is het belangrijk oog te hebben voor deze behoeftes bij de cliënt zodat je er beter bij kunt aansluiten.

Uit: Psychosociale gespreksvoering: De kunst van observatief luisteren

De taboes voorbij

Hulpverlening bij intimiteits- en seksualiteitsproblemen

Sommige onderwerpen liggen nu eenmaal gevoeliger dan andere. Taboes zijn onderwerpen die onbespreekbaar zijn, doorgaans doordat mensen zich oncomfortabel of angstig voelen om erover te spreken. Sommige taboes komen uit de eigen cultuur van de hulpverlener of die van de cliënten, andere weer uit hun opvoeding en uit levenservaringen. Dat er een taboe ligt op het bespreken van seksualiteit en intimiteit, heeft een grondslag in de maatschappij.

Meer lezen

Accepteer je eigen gedachtes en oordelen

In het communicatieproces, het zenden, ontvangen en interpreteren van boodschappen, treedt veel ruis op. Die kan zowel letterlijk zijn (omgevingslawaai, fysieke beperkingen), als zich in het hoofd afspelen. De allerbelangrijkste bemoeilijkende factor in communicatie waar je rekening mee moet houden is dat iedereen, zonder uitzondering, een gesprek voert vanuit het eigen referentiekader. Ieder mens heeft eigen kaders, met ideeën, oordelen en vooroordelen. Ook jij. Probeer ze niet uit te schakelen, maar neem ze mee. Laat ze bestaan tijdens je gesprekken, maar leg ze niet aan een ander op.

Uit: Psychosociale gespreksvoering: De kunst van observatief luisteren