Aandacht voor de mens deel 3: Luister!

Luister! MarkusvanAlphen.nl

Bedenk dat je het echt niet met iedereen eens hoeft te zijn, noch op iedereens mening hoeft te acteren. Dit inzicht geeft je namelijk ruimte om eerst te luisteren!

Terwijl je naar je medewerker aan het luisteren bent, hou eens op met nadenken over hoe je wil gaan reageren. Onderdruk de neiging om te corrigeren, bezwaren te opperen of je eigen standpunten te verdedigen. Laat het woord ‘maar’ zoveel mogelijk achterwege. Luister. Laat een korte stilte vallen. Geef een korte reactie zodat de ander weet dat je luistert, het liefst een reactie die jou aanzet tot het stellen van een vervolgvraag in plaats van een weerwoord te geven of over te gaan tot vertellen. “Laat me even nadenken over wat je me zojuist hebt verteld”, bijvoorbeeld.

Door nieuwsgierig te zijn en niet gelijk het standpunt van de ander af te wijzen, stimuleer je verschillende meningen en ontstaat er een bredere optiek op het huidige onderwerp. Wees als leider de laatste persoon om tijdens teamoverleg jouw perspectief te geven.

Zet de eerste stap naar extreem goede leiderschap. Download mijn gratis e-book op https://excellenteorganisatie.nl/