Aandacht voor de performance

Aandacht voor de performance

Een teamlid voltooit een taak met een bepaalde uitkomst. In een excellente organisatie wil je als leider dat dat resultaat ook excellent is. Pas nadat je aan het teamlid terugkoppelt wat de kwaliteit van de prestatie is, weet hij of zij in hoeverre het werk aan verwachtingen voldoet. Aandacht daarom voor de vraag: hoe teamleden te laten weten dat hun werk betekenisvol, goed of excellent is en waarom het belangrijk is hen dit te laten weten?

Meer lezen

Aandacht voor de mens deel 2: Wees nieuwsgierig

Wees nieuwsgierig!

Als je overtuigd bent van je eigen gelijk, dan is er geen ruimte (noch noodzaak) voor het vakmanschap of de expertise van de ander: je teamleden. Als je nieuwsgierig bent, aanvaard je dat je slechts je eigen perspectief kent over het onderwerp van het gesprek – de ander weet wellicht zelfs meer over het onderwerp dan jij! Je wordt nieuwsgierig naar meer, je gaat het perspectief van de ander waarderen en je vragen zijn door die echte nieuwsgierigheid gemeend.

Niet alleen krijg je zo volledigere informatie en betere oplossingen, maar je teamleden voelen zich gewaardeerd, ze voelen dat hun inbreng zinvol is en dat is weer goed voor betrokkenheid. En dat leidt weer tot betere teamprestaties!

Zet de eerste stap naar extreem goede leiderschap. Download mijn gratis e-book op https://excellenteorganisatie.nl/

Aandacht voor de mens deel 1: Wees een goed rolmodel

Als leider ben je rolmodel voor je team. Of je dat wil of niet, je teamleden zien wat je doet en hoe je dat doet. Wil je dat je teamleden naar de kernwaarden van jouw organisatie zich gedragen? Dan zal jij het goede voorbeeld moeten geven! Want hoe kan je van je teamleden verwachten op een bepaalde manier te handelen als jij je eigen regels niet eens naleeft?

Zet de eerste stap naar extreem goede leiderschap. Download mijn gratis e-book op https://excellenteorganisatie.nl/

Jíj maakt gelukkig of ongelukkig

https://excellenteorganisatie.nl/

Weinig leiders hebben door hoeveel impact zij hebben op het werkgeluk van de collega’s aan wie zij leiding geven. Op hoe dat wat iemand op het werk meemaakt een directe en soms enorme impact heeft omdat hij of zij dat naar huis meeneemt. Zelden wordt stilgestaan bij de rol van de leider op het geluk van zijn of haar teamleden.

En het antwoord is zo simpel: heb aandacht voor de mens achter je werknemer. Wees echt en oprecht geïnteresseerd in zijn of haar behoeften, zijn of haar emoties, of die nu afkomstig zijn van de werkomgeving of niet. En doe dat met grote regelmaat. Het is tenslotte je primaire taak om te zorgen dat je teammensen optimaal presteren, dus aandacht voor je medewerkers komt eerst. Alle andere taken zijn secundair. Een happy medewerker presteert beter, is makkelijker te inspireren en te motiveren.

Zet de eerste stap naar extreem goede leiderschap. Download mijn gratis e-book op https://excellenteorganisatie.nl/

Omdat het leuk is, daarom!

https://excellenteorganisatie.nl/

Bij het welbevinden gaat het veel meer om innerlijke dingen dan om uiterlijke dingen. In de leiderschapspsychologie noem je dat intrinsieke factoren in tegenstelling tot extrinsieke factoren. Als medewerkers naar hun werk komen om een salaris te verdienen (dat is een extrinsieke motivatie), dan zullen zij het nodige doen omdat het moet. Als medewerkers naar hun werk komen omdat dat werk voorziet in hun behoeften, hun plezier geeft en een trots gevoel oplevert, dan doen zij wat zij moeten – en nog veel meer – omdat het leuk is (een intrinsieke motivatie).

Het zal dan niet verbazen dat intrinsiek gemotiveerde medewerkers gelukkiger zijn, beter presteren, gezonder zijn, minder vaak uitvallen en minder snel hun baan opzeggen. En dat is goed voor de organisatie en dat is goed voor jou als leider!

Zet de eerste stap naar extreem goede leiderschap. Download mijn gratis e-book op https://excellenteorganisatie.nl/

Een goede leider zorgt voor welbevinden

https://excellenteorganisatie.nl/

Wat als een paal boven water staat is dat het bij leiderschap gaat om welbevinden. Het welbevinden van alle anderen in de organisatie met wie jij contact hebt en gelijk ook je eigen welbevinden. Primair echter het welbevinden van je medewerker. Als werknemers tevreden zijn dan is dat goed voor het team, de teamprestatie, voor de organisatie en dus ook voor jou.

En dat welbevinden heeft te maken met twee dingen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn: behoefte en emotie. Er gebeurt niets in een organisatie zonder emotie en onder elke emotie liggen behoeften. Aandacht voor de mens achter je werknemer begint daarom bij aandacht voor zijn of haar welbevinden.

Zet de eerste stap naar extreem goede leiderschap. Download mijn gratis e-book op https://excellenteorganisatie.nl/