Stress is gezond (mits je er goed mee omgaat)

Klachten bij chronische stress bestaan in eerste instantie uit vage fysieke klachten, zoals vermoeidheid, steeds terugkerende infecties of rugpijn. Houdt de stress aan, dan kunnen ernstiger klachten ontstaan, zoals hart- en vaatziekten, en kunnen mensen die een gebrek aan sociale steun ervaren ook psychische klachten ontwikkelen, bijvoorbeeld depressiviteit. Een correlatie tussen overmatige stress en gezondheidsklachten wordt ook gerapporteerd door bijvoorbeeld Braveman, Egerter en Mockenhaupt (2011). Uit een onderzoek van Keller, et al. (2012) blijkt echter dat niet stress zelf, maar het geloof dat stress ongezond is negatieve gevolgen heeft voor de gezondheid. Mensen die veel stress ervaren en geloven dat stress niet ongezond voor hen is, blijken het laagste sterftecijfer te hebben, lager zelfs dan mensen die weinig stress in hun leven ervaren.

Uit: Psychosociale gespreksvoering: De kunst van observatief luisteren

Een growth mindset stimuleert welbevinden

Iemand met een fixed mindset (Dweck, 2017) gelooft dat de eigen vermogens onveranderbaar zijn, dat zij of hij het moet doen met de vermogens waarmee zij of hij is geboren. Iemand met een growth mindset gelooft dat door eigen inspanning zij of hij de eigen vermogens in positieve zin kan beïnvloeden. Een growth mindset hangt samen met de neiging tot gebruik van intrinsieke motivatie in het stellen en behalen van doelen (Ng, 2018) en stimuleert daarmee welbevinden. Dweck (2017) stelt dat je iemand kan helpen haar of zijn mindset te veranderen. Voor plustaal betekent dit dat jij je cliënt kan helpen geloven dat door eigen inspanning ontwikkeling van haar of zijn vermogens mogelijk is: door dit te beamen. Daarmee stimuleer je haar of hem tot geloof in eigen kunnen, het stellen en daadwerkelijk behalen van doelen, intrinsieke motivatie en welbevinden.

Uit: Psychosociale gespreksvoering: De kunst van observatief luisteren