Markus heeft de volgende boeken geschreven:

Van Alphen, M. F. (2019). Psychosociale gespreksvoering – De kunst van het observatief luisteren. Amsterdam: Boom.ISBN: 978-90-2442-509-9

www.psychosocialegespreksvoering.nl

Van Alphen, M. F. (2019). Diagnostische vaardigheden voor hulpverleners.  Amsterdam: Boom.

ISBN: 978-90-2442-497-9

www.diagnostischevaardigheden.nl

Dijkstra, P. & Van Alphen, M.F. (2019). De hulpverleningscyclus – Effectief ondersteunen in vijf fasen. Leiden: Educatief.
ISBN: 978-90-415-1077-8

Van der Meijden, J. & Van Alphen, M.F. (2017). Hulpverlening bij intimiteits- en seksualiteitsproblematiek. Amsterdam: Boom.

Hulpverlening bij intimiteits- en seksualiteitsproblemen - Jolanda van der Meijden & Markus van AlphenISBN 9789058758507
www.hulpverleningbijintimiteits-enseksualiteitsproblemen.nl

Van Alphen, M.F. (2016). Observational Listening: The (Missing) Link between Emotion and Communication. Bloomington: AuthorHouse UK.

Observational Listening - Markus van AlphenISBN: 9781524636944
www.observational-listening.com

Van Alphen, M.F. (2016). Inleiding in de Counselling – hulpverlening bij functioneringsproblemen. Amsterdam: Boom.

Inleiding in de counselling - Markus van AlphenISBN 9789089537997
www.inleidingindecounselling.nl

Van Alphen, M.F. (2015). Psychosociale gespreksvoering – observatief luisteren in de hulpverlening. Den Haag: Boom Lemma. Nieuwe editie is in 2019 verschenen.

Psychosociale gespreksvoering - Markus van AlphenISBN: 978‐94‐6236‐475‐2
www.psychosocialegespreksvoering1edruk.nl

Van Alphen, M.F. (2014).Diagnostische vaardigheden voor psychosociale hulpverleners. Den Haag: Boom Lemma. Nieuwe editie is in 2019 verschenen.

Diagnostische vaardigheden voor psychosociale hulpverleners - Markus van AlphenISBN: 978-94-6236-373-1
www.diagnostischevaardigheden1edruk.nl

Voor andere publicaties door Markus geschreven, klik hier …