Wat cliënten laten zien, is het beste wat zij te bieden hebben

Beste wat ze te bieden hebben: https://MarkusvanAlphen.nl

Het grondbegrip van observatief luisteren is dat het niet jouw bedoelingen zijn in een gesprek die leidend zijn, maar de responsen die jouw communicatie ontlokt aan je cliënt. Deze responsen zijn uitingsvormen van de onderliggende emoties, zowel bij wat de cliënt vanuit zichzelf vertelt als bij een reactie op jouw communicatie. Ook de overdracht van de cliënt is een uitingsvorm van de onderliggende emoties.

Meer lezen

Doorbreek het taboe

Sommige onderwerpen liggen nu eenmaal gevoeliger dan andere. Taboes zijn onderwerpen die onbespreekbaar zijn, meestal doordat iemand zich oncomfortabel of angstig voelt om erover te spreken. Sommige taboes komen uit je eigen cultuur of die van de cliënt, andere weer uit je opvoeding en andere levenservaringen. Dat er op respectvolle wijze omgegaan moet worden met gevoelige onderwerpen moge duidelijk zijn.

Meer lezen