Doorbreek het taboe

Sommige onderwerpen liggen nu eenmaal gevoeliger dan andere. Taboes zijn onderwerpen die onbespreekbaar zijn, meestal doordat iemand zich oncomfortabel of angstig voelt om erover te spreken. Sommige taboes komen uit je eigen cultuur of die van de cliënt, andere weer uit je opvoeding en andere levenservaringen. Dat er op respectvolle wijze omgegaan moet worden met gevoelige onderwerpen moge duidelijk zijn.

Meer lezen

Schaamte en het praten over seksualiteit

Cliënten ervaren bijna per definitie schaamtegevoelens tijdens het hulpverleningsgesprek, ongeacht of zij gestigmatiseerd worden of niet. Waarom hebben zij hulp nodig? Omdat het hun ontbreekt aan de juiste mogelijkheden. De meeste mensen zullen zich daarom schamen door hun ervaren gebrek aan vaardigheden om hun eigen boontjes te doppen, waar zij zich overigens meestal niet eens van bewust zijn. De sensitieve seksualiteitscounsellor heeft oog voor deze schaamtegevoelens en hoe de cliënten ermee omgaan. Zo is er oog voor welke afweerstrategie zij kiezen (bijvoorbeeld cliënten die hun eigen problemen bagatelliseren) en de mate van acceptatie (je kunt iets niet aanpakken als het er niet is).

Meer lezen

Liefde en passie

Een algemeen uitgangspunt is dat er twee soorten liefde zijn: verliefd zijn en houden van. Er is ook hersenonderzoek dat aantoont dat deze twee vormen verschillende delen van de hersenen activeren (Aron et al., 2005), overigens ongeacht of het om heteroseksuelen of homoseksuelen gaat (Zeki & Romaya, 2010). Om dit allemaal te kunnen onderzoeken moeten er instrumenten voorhanden zijn die het begrip liefde meten. Een veelgebruikte maat is de zogenoemde triadic love scale, die uitgaat van drie factoren: intimiteit, passie en commitment, waarbij onderzoek aantoont dat deze zelfde drie factoren ook opgaan voor LGBT- (lesbienne, gay, biseksueel en transgender) mensen (Bauermeister et al., 2011).

Meer lezen

Hechting en de behoefte aan aansluiting

Een begrip dat verband houdt met de psychische basisbehoefte naar verbinding is hechting. Maar wat wordt daar precies mee bedoeld? Om in algemene zin te beginnen: je hecht aan iets. Dat waar je je aan hecht, is waardevol en belangrijk, iets wat je een gemis zou opleveren als het zou ontbreken. Je aan iets hechten betekent dus dat het zowel belangrijk is voor je als dat het jou positieve gevoelens oplevert. Wanneer er over een verlies of verlieservaring wordt gesproken, dan wordt specifiek bedoeld dat iets waaraan je gehecht bent, verloren is gegaan. Hechting is dus de band die gecreëerd wordt tussen jou en iets wat voor jou waardevol en belangrijk is.

Meer lezen

Voeding en seksuele gezondheid

Het lijkt misschien raar om het onderwerp voeding aan te kaarten bij intimiteits- en seksualiteitsproblemen. Toch is dat helemaal zo vreemd niet. Als je bijvoorbeeld denkt aan transmitterstofjes en hormonen, ontkom je er niet aan om je af te vragen waar al die leuke stofjes vandaan komen. Je weet dat en waar ze gemaakt worden, maar van wat? Zonder de juiste voedingsstoffen die via je spijsverteringskanaal het lichaam binnenkomen, kunnen er allerhande dingen verkeerd gaan in de aanmaak en werking van neurotransmitters en hormonen, en al helemaal in de andere organen en lichamelijke processen. Om bijvoorbeeld bij de man te beginnen: hoe gaat hij een erectie krijgen als zijn bloedvatenstelsel niet in staat is om voldoende bloed naar de penis te sturen?

Meer lezen