Een goed gesprek is goed bij stress

Een goed gesprek is goed bij stress - Wil jij effectievere gesprekken voeren door observatief te luisteren? Klik hier! https://www.bua.nl/product/100-10152_Psychosociale-gespreksvoering-2e-druk-incl-TrainTool

Is stress nou gezond of ongezond? En wat heeft een goed gesprek daarmee te maken?

Kelly McGonigal legt in haar Ted-talk uit dat niet stress zelf, maar het geloof dat stress ongezond is negatieve gevolgen heeft voor de gezondheid. Mensen die veel stress ervaren en geloven dat stress niet ongezond voor hen is, blijken het laagste sterftecijfer te hebben, lager zelfs dan mensen die weinig stress in hun leven ervaren. En zij voegt toe wat het belang voor stress is van het knuffelhormoon: oxytocine.

Oxytocine is zowel een neurotransmitter (een signaalstof in het zenuwstelsel) als een hormoon. Ze blijkt een belangrijke rol te spelen op sociaal, relationeel en seksueel vlak. Ze koppelt plezierige gevoelens aan een verbinding maken met iemand anders. Uit onderzoek blijkt dat dit stofje ook een gevoel geeft van verzadiging bij het eten (Sabatier, Leng, & Menzies, 2013) en belangrijk is voor een gezonde hersenontwikkeling van baby’s. Ook wanneer mensen elkaar benaderen door middel van oogcontact of aanraking, komt oxytocine vrij. Ze wordt tijdens sociale interactie en seksuele activiteit afgegeven door de hypothalamus en wordt vervolgens opgevangen in het emotionele centrum van de hersenen: het limbisch systeem. Bij hogere niveaus van oxytocine ontstaat een hogere weerbaarheid tegen stress en verslaving en komt het lichaam sneller tot rust (Tops, Koole, Ijzerman, & Buisman-Pijlman, 2014). Een goed gesprek bevordert (louter omdat het menselijk contact is) de afgifte van oxytocine bij de ander.

Waarom oxytocine zo’n belangrijk hormoon is, is vooral omdat ze een stresshormoon is: ze wordt overvloedig afgegeven als onderdeel van de stressrespons en heeft een beschermende functie. Ze gaat tijdens de stressrespons adervernauwing tegen (goed voor je hart- en vaatstelsel) en zorgt ervoor dat hartcellen herstellen wanneer de stressreactie voorbij is. Daarnaast zet oxytocine je aan tot het zoeken van sociaal contact. En vooral als stress de kop opsteekt, dan is het delen van je sores met mensen die dicht bij je staan een belangrijke manier om ermee om te gaan. Sociaal contact lijkt beschermend te werken: mensen die veel stress ervaren en veel tijd spenderen aan het helpen van anderen, lopen nagenoeg geen risico op vroegtijdig overlijden vergeleken met mensen zonder stress (Poulin, Brown, Dillard, & Smith, 2013).

Kortom, een goed gesprek is goed bij stress!

Wil jij effectievere gesprekken voeren door observatief te luisteren? Klik hier!

Ted Talk van Kelly McGonigal

Photo by Anh Nguyen on Unsplash