Een naderingsdoel motiveert beter en is langer vol te houden

Een naderingsdoel is iets waartoe je gemotiveerd bent omdat het je positieve resultaten zal opleveren, terwijl een vermijdingsdoel erop gericht is bepaalde ongewenste consequenties niet te laten optreden (Elliot & Covington, 2001). Een naderingsdoel motiveert beter en is langer vol te houden. Ook zijn mensen die een vermijdingsdoel nastreven geneigd meer risico’s te nemen (Ballard, Yeo, Neal, & Farrell, 2016). Denk bijvoorbeeld aan de partner van een jaloerse persoon. Beiden streven een vermijdingsdoel na: de jaloerse persoon wil voorkomen dat de partner haar of hem verlaat, de partner wil een ruzie voorkomen. Vooral de partner van de jaloerse persoon zal daarom risico’s nemen (door bijvoorbeeld niet de volledige waarheid vertellen), wat als zij of hij door de mand valt alleen maar tot een heftigere ruzie zal leiden. Het is daarom beter een naderingsdoel (dat wat de onderlinge relatie versterkt) na te streven. Met andere woorden: werken met de mogelijkheden die er al zijn in plaats van onmogelijkheden die vooralsnog alleen in je gedachten bestaan. Een naderingsdoel bevordert een positieve visie en valt daarmee onder plustaal.

Uit: Psychosociale gespreksvoering: De kunst van observatief luisteren