Empathisch en tegelijkertijd echt

Wil jij effectievere gesprekken voeren door observatief te luisteren? Klik hier! https://www.bua.nl/product/100-10152_Psychosociale-gespreksvoering-2e-druk-incl-TrainTool Photo by vijith vijayan on Unsplash

Je wil het beste voor je medemens en dat is niet altijd hetzelfde als zo lief en aardig mogelijk zijn. Observatief luisteren doe je namelijk op het snijvlak van empathie en zijn wie je bent: het werkt pas als het past bij wie je bent.

Empathie is wat mij betreft een actieve, dynamische vorm van resonantie waarin je je steeds aan het voorstellen bent wat de ander in het hier-en-nu aan het ervaren is. Hiervoor moet je de emoties van de ander begrijpen evenals de impact van die emoties op haar of zijn leven. Empathie bevat daarmee zowel het kunnen innemen van het perspectief van een ander (het cognitief aspect) als het kunnen voelen of het kunnen voorstellen van soortgelijke emoties als de ander (het affectief aspect).

Die emoties opmerken is waar het observatief luisteren om gaat. Alle signalen die je via je zintuigen opmerkt, gebruik je om erachter te komen welke emoties er bij de ander spelen. Met andere woorden, je observeert de reacties van de ander tijdens een gesprek, je luistert als het ware naar de emotie. Je laat je eigen doelen en interpretaties zoveel mogelijk los en je tracht erachter te komen wat je vraag voor de ander betekent. Op deze manier snap je werkelijk wat er in de ander omgaat en kun je op een haast natuurlijke manier – zonder naar trucjes te hoeven grijpen – in je gesprekken de diepgang aanbrengen die je nodig hebt om werkelijk te kunnen begrijpen. Sterker nog, om werkelijk observatief te kunnen luisteren, zul je sowieso je trucjes links moeten laten liggen. Een trucje pas je namelijk toe voor het effect. Observatief luisteren is een echte en oprechte gesprekstechniek, het werkt pas wanneer het past bij wie je bent.

Wil jij effectievere gesprekken voeren door observatief te luisteren? Klik hier!

Photo by vijith vijayan on Unsplash