Het brein en genot

Hulpverlening bij intimiteits- en seksualiteitsproblemen

Bij de fysieke kant van seks denken de meeste mensen als eerste aan de geslachtsorganen en de functies ervan. Als je opgewonden bent of een orgasme hebt, dan voel je dat vooral tussen je benen. De geslachtsdelen zijn immers het centrum van je seksuele gevoelens. Of ligt het wat gecompliceerder? Uit onderzoek (Georgiadis, 2015) blijkt dat het echte middelpunt van seksueel genot veel hoger ligt: in het brein. Er zijn mensen die door training een orgasme kunnen opwekken door alleen te denken aan seks (Komisaruk et al., 2004), zelfs met een verlamming vanwege een dwarslaesie. Omdat seksualiteit en genot een belangrijk onderdeel uitmaakt van de mens, proberen onderzoekers steeds meer te weten te komen over de hersenactiviteit tijdens seksuele opwinding.

Wat Georgiadis (2015) heeft geconstateerd, is dat bij zowel mannen als vrouwen tijdens het orgasme de doorbloeding van het cerebellum (oftewel de kleine hersenen) toeneemt. Dit lijkt vooral te maken te hebben met de manier waarop tijdens het orgasme de bekkenbodem wordt aangestuurd. In de prefrontale cortex, het deel van de hersenen dat typisch menselijke functies als planning, zelfreflectie, zelfcontrole en cognitie regelt, neemt de doorbloeding juist af. Door de opwinding ontstaat dus een verminderde cognitieve functie en een verminderd moreel besef. Tijdens het onderzoek waren er ook vrouwen die niet konden klaarkomen: er ontstond een blokkade. Hierbij werd een vermeerderde hersenactiviteit in de prefrontale cortex waargenomen. Ze konden de mentale knop niet omzetten en daardoor niet in de roes terechtkomen die nodig blijkt om tot een orgasme te komen. Dit blijkt ook het geval te zijn bij mannen en vrouwen die verminderd seksueel opgewonden raken (Cera et al., 2014; Arnow et al., 2009): zij lijken meer bezig te zijn met denken, herinneren en plannen. Misschien is dat precies wat nodig is om opgewonden te raken en een orgasme mogelijk te maken: de knop omzetten!

Uit: Hulpverlening bij intimiteits- en seksualiteitsproblemen