Informed compassion

Hulpverleners kiezen in de regel niet zomaar hun beroep, jij ook niet. Je doet dat waarschijnlijk vanuit een diepgewortelde mededogen en drang om anderen te helpen.

Je professionaliteit staat voorop, ook in de verschillende eigenschappen en vaardigheden die je binnen die professionaliteit inzet. Goedbedoelde maar amateuristische hulp is tenslotte lang niet altijd heilzaam, integendeel, die kan zelfs nog méér schade aanrichten. In het Engels zeggen ze dan ook: ‘The road to hell is paved with good intentions’. Professionaliteit geldt ook voor de compassie die je hebt en ook nodig hebt in je werk. Het is belangrijk dat je je compassie professioneel maakt door er als het ware een laag van kennis en empowerment overheen te leggen.

Dat wil zeggen dat je wel degelijk invoelt wat een cliënt doormaakt, en dat je vanuit die compassie een bewuste keuze maakt voor de reactie die je geeft. Je kennis over emoties, verwerking van emoties, veranderingsprocessen, leerprocessen en empowerment moet je zo paraat hebben dat je per situatie de meest adequate reactie kan kiezen. Je begrijpt vanuit empathie met hart en ziel hoe een cliënt worstelt en ook moet worstelen om haar of zijn problemen te overstijgen en tegelijkertijd ben je in staat om vanuit informed compassion je cliënt zo te ondersteunen dat zich het juiste proces bij de cliënt kan voltrekken. Je combineert als hulpverlener je compassievolle houding met kennis en kunde om te zorgen dat je je cliënt niet verder de afgrond in helpt door met de wolven mee te huilen, maar haar of hem juist empowert!

Uit: Psychosociale gespreksvoering: De kunst van observatief luisteren