Laat de trucjes achterwege: wees echt

Wees echt - MarkusvanAlphen.nl

Echtheid is het gebied waarop je de meeste invloed kan uitoefenen. Iemand die trucjes gebruikt, tast haar of zijn eigen geloofwaardigheid aan.

Iemand die echt is, hoeft geen trucjes te gebruiken. Omdat je handelt naar wat je zegt en je daden stroken met je innerlijke overtuigingen, kunnen mensen je vertrouwen. En vertrouwen is een eerste voorwaarde voor een cliënt om überhaupt over moeilijke dingen te praten, laat staan jou als geloofwaardig te zien. Stel je eens voor: jij moet bij een wildvreemde komen vertellen over dingen die je zelf niet kan oplossen. Dingen die moeilijk zijn. Dingen waarvoor je je schaamt, al is het maar omdat je ze zelf niet weet op te lossen. Je gaat makkelijker vertellen aan iemand van wie je het idee hebt dat jij haar of hem kan vertrouwen. Dit is ook waarom Rogers (1951) hamert op echtheid als een van de noodzakelijke elementen om een cliënt tot verandering te brengen.

Uit: Psychosociale gespreksvoering: De kunst van observatief luisteren