Meestal geef je feedback als je baat hebt bij ander gedrag

Meestal geef je feedback als je baat hebt bij ander gedrag

In de regel heb je er baat bij als de ander iets in haar of zijn gedrag verandert. Feedback is daarmee een bijzondere vorm van een verzoek doen. In zijn eenvoudigste vorm is feedback het geven van een tip. Je kunt een ander bijvoorbeeld een suggestie geven hoe iets op een andere manier aan te pakken, bedoeld om de ander te helpen.

Meestal is feedback een manier om aan te geven wat je vervelend vindt aan het gedrag van de ander, wat dat gedrag met je doet en het liefst ook wat je liever zou willen dat die ander doet. Voordat je feedback geeft, is het goed je bewust te zijn van wat je (precies) van die ander wil, waarom je dat wil en of het wel reëel en aanvaardbaar is om dat van de ander te verwachten. Feedback geven heeft namelijk weinig zin als de kans groot is dat de ander er niets mee zal doen.

Sommige mensen maken het onnodig complex door feedback positieve kritiek te noemen, of door kritiek negatieve feedback te noemen en complimenten positieve feedback. Keep it simple: noem het wat het is: een compliment, kritiek of feedback.

Complimenten geven: laat weten wat je in de ander waardeert

In de Nederlandse cultuur voelt complimenten geven wat onwennig, we zijn er zuinig mee. Toch is het handig om ze wel te geven en de ander te laten weten wat je in haar of hem waardeert. Het geven van een compliment doet zelfs meer met de gever dan met de ontvanger (Lange, 2006). De gever weet altijd dat zij of hij een compliment geeft, zelfs wanneer het de ontvanger ontgaat. Om een welgemeend compliment te kunnen geven, forceer je jezelf actief te zoeken naar iets dat positief aan de ander is. Door anders naar de ander te kijken, gebeurt er iets met jou. En het voelt goed om een ander een compliment te geven.

Met kritiek uit jij je negatieve gevoel ten opzichte van een ander

Het tegenovergestelde van een compliment is kritiek. Beide zijn meningen over de persoon of haar of zijn gedrag, echter kritiek wordt meestal als vervelend ervaren. Kritiek zegt meestal meer over de kritiekgever dan over de ontvanger: de gever wil haar of zijn eigen negatieve gevoel uiten. En dat komt over als een afwijzing of een verwijt. Dat negatieve gevoel wordt versterkt doordat de ontvanger er in de regel niets tegen of mee kan doen. Kritiek wordt persoonlijk opgevat: ze geeft de ander het gevoel dat haar of zijn persoon jou tegenstaat. Liever niet doen!

Feedback en feedforward gaan over veranderbaar gedrag

Anders dan kritiek gaat feedback over gedrag waar de ander wel iets mee kan doen. Een kenmerk van feedback is dat je eerst terugkoppelt wat je onprettig vindt (feedback betekent letterlijk het terugkoppelen). De vraag is of het überhaupt nodig is om je gesprekspartner eerst te vertellen wat zij of hij in jouw ogen ‘verkeerd’ doet, bijvoorbeeld met een verkapt verwijt of een waaromvraag naar haar of zijn gedrag.

Een andere oplossing: Probeer feedforward eens. Feedforward is de tegenhanger van feedback. Bij feedforward geef je alleen aan wat je graag wilt dat de ander voor je doet. Je koppelt iets naar voren (in de tijd) in plaats van terug (in het verleden). Bijvoorbeeld: ‘Ik heb liever dat je me laat uitpraten voordat je reageert.’

Wil jij effectievere gesprekken voeren door observatief te luisteren? Klik hier!

Photo by Mimi Thian on Unsplash