Mogelijkheden in plaats van bedreigingen

Mensen weten meestal héél goed wat zij niet willen en kunnen goed verwoorden wat zij niet willen. Het omgekeerde is minder waar. Weten wat je wel wilt is lastiger te bedenken en te verwoorden. Mensen zijn eerder geneigd te spreken over bedreigingen (die er niet zijn) dan over mogelijkheden (die er wel zijn). Ook zwakken mensen veel van wat zij zeggen af uit een cultureel fenomeen om niet hun kop boven het maaiveld uit te laten steken, om bescheiden te doen. Plustaal gebruiken is een manier om dat tegen te gaan. In essentie gaat plustaal erom alle zinnen die zijn gesteld als ‘wat niet’ te proberen ombuigen naar ‘wat dan wel’.

Uit: Psychosociale gespreksvoering: De kunst van observatief luisteren