Foto: Mick Kitzen

Leiderschaps-psycholoog, consultant, auteur, vrijgevestigd psycholoog, docent

Markus van Alphen is als psycholoog afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Markus werkt als

  • Leiderschapspsycholoog, inclusief het geven van leiderschapstrainingen
  • consultant voor management- en teamvraagstukken;
  • auteur van diverse boeken, ondermeer over Gespreksvoering en andere (studie)boeken over de psychologie;
  • vrijgevestigde psycholoog. Markus ondersteunt zowel mensen individueel als mensen in de werkomgeving;
  • docent en trainer voor diverse opleidingsinstituten, trainingsbureaus en consultancybedrijven;
  • herstelgericht werker bij incidenten en conflicten.

Markus werkt volgens de nieuwste inzichten en werkt op basis van de beroepscode opgesteld door het NIP (Nederlandse Instituut van Psychologen).

“De hoogste vorm van spiritualiteit is het meest vindbaar in het leven van alledag”

Markus van Alphen is in Zuid-Afrika geboren uit Nederlandstalige ouders, getogen in een Engelstalige omgeving. In Kaapstad heeft hij zijn eerste universitaire opleiding afgerond in een totaal ander vakgebied; Elektrotechnisch- en Elektronisch Ingenieur. Begin jaren 90 is Markus naar Nederland gekomen en heeft zich later met zijn beroepspraktijk gevestigd in Amsterdam.

Niet alleen vakinhoudelijk, maar ook spiritueel heeft Markus een boeiend persoonlijk en spiritueel leven doorlopen. Via een religieuze betrokkenheid in de theosofische vereniging en de Vrij-Katholieke Kerk, heeft zijn pad hem uiteindelijk gebracht tot een pragmatische, mensgerichte levensvisie. “De hoogste vorm van spiritualiteit is het meest vindbaar in de kleine dagelijkse dingen, in het leven van alledag”.