Seksualiteit en intimiteit

Hulpverlening bij intimiteits- en seksualiteitsproblemen

Seksualiteit definiëren wij als de verzameling van seksueel getinte gevoelens en handelingen die een mens kan ervaren of uitvoeren. Intimiteit definiëren wij als de wens en activiteit om zowel fysiek als psychisch dicht bij elkaar te zijn. Seksualiteit is dus meer gericht op het lichamelijke en intimiteit meer op de gevoelsmatige kant van samenzijn.

Seks kun je in je eentje hebben, voor intimiteit heb je de ander nodig. Mensen die intiem met elkaar zijn, vinden het fijn met elkaar te knuffelen en hun innerlijke belevenissen met elkaar te delen. Dat houdt een bepaalde kwetsbaarheid in: het toestaan en zelfs fijn vinden dat een ander de gevoeligere kanten van je leven met je deelt. Intimiteit betekent ook wederkerigheid: dat de ander ook in staat is zijn of haar innerlijke belevenissen en gedachten met jou te delen.

Je kunt seksualiteit dus los van intimiteit beoefenen en ervaren, en andersom: je kunt intiem met elkaar bezig zijn zonder seksuele activiteiten te ontplooien. Voor de meeste mensen is het echter het fijnste wanneer seksualiteit en intimiteit samenvallen, om binnen een intieme relatie ook seksueel met elkaar bezig te zijn. Voor velen is intimiteit zelfs een voorwaarde waaraan voldaan moet worden voordat er überhaupt seksueel met elkaar wordt omgegaan.

Uit: Hulpverlening bij intimiteits- en seksualiteitsproblemen