Stel enkelvoudige vragen

Waar de meerkeuzevraag gekenmerkt wordt door ‘of’, gaat het bij de meervoudige vraag over ‘en’.

Wat vind je van je relatie en je thuissituatie?’ – het is nu gissen of het antwoord op de eerste vraag of de tweede slaat. Meestal wordt alleen het laatste deel van de vraag beantwoord en blijft het antwoord op het eerste deel uit. Hetzelfde geldt voor meerdere vragen ineens stellen: ‘Wat vind je van je relatie? Hoe gaat het thuis? Hoe zit dat met de kinderen?’ Het zou kunnen dat alle drie zeer relevante vragen zijn, maar door ze gelijktijdig af te vuren overvraag je je gesprekspartner. Naast letten op het antwoord, moet zij of hij nu ook mentaal afvinken welke vragen beantwoord zijn en welke niet. In de praktijk doen de meeste mensen dat niet en geven zij alleen antwoord op een van de vragen.

Kortom, naast gissen op welke vraag het antwoord slaat, is het antwoord zelden volledig. De oplossing is vanzelfsprekend: stel één vraag, wacht het antwoord af en stel later de vervolgvraag.

Uit: Psychosociale gespreksvoering: De kunst van observatief luisteren