Liefde en passie

Een algemeen uitgangspunt is dat er twee soorten liefde zijn: verliefd zijn en houden van. Er is ook hersenonderzoek dat aantoont dat deze twee vormen verschillende delen van de hersenen activeren (Aron et al., 2005), overigens ongeacht of het om heteroseksuelen of homoseksuelen gaat (Zeki & Romaya, 2010). Om dit allemaal te kunnen onderzoeken moeten er instrumenten voorhanden zijn die het begrip liefde meten. Een veelgebruikte maat is de zogenoemde triadic love scale, die uitgaat van drie factoren: intimiteit, passie en commitment, waarbij onderzoek aantoont dat deze zelfde drie factoren ook opgaan voor LGBT- (lesbienne, gay, biseksueel en transgender) mensen (Bauermeister et al., 2011).

Meer lezen

Hechting en de behoefte aan aansluiting

Een begrip dat verband houdt met de psychische basisbehoefte naar verbinding is hechting. Maar wat wordt daar precies mee bedoeld? Om in algemene zin te beginnen: je hecht aan iets. Dat waar je je aan hecht, is waardevol en belangrijk, iets wat je een gemis zou opleveren als het zou ontbreken. Je aan iets hechten betekent dus dat het zowel belangrijk is voor je als dat het jou positieve gevoelens oplevert. Wanneer er over een verlies of verlieservaring wordt gesproken, dan wordt specifiek bedoeld dat iets waaraan je gehecht bent, verloren is gegaan. Hechting is dus de band die gecreëerd wordt tussen jou en iets wat voor jou waardevol en belangrijk is.

Meer lezen

Voeding en seksuele gezondheid

Het lijkt misschien raar om het onderwerp voeding aan te kaarten bij intimiteits- en seksualiteitsproblemen. Toch is dat helemaal zo vreemd niet. Als je bijvoorbeeld denkt aan transmitterstofjes en hormonen, ontkom je er niet aan om je af te vragen waar al die leuke stofjes vandaan komen. Je weet dat en waar ze gemaakt worden, maar van wat? Zonder de juiste voedingsstoffen die via je spijsverteringskanaal het lichaam binnenkomen, kunnen er allerhande dingen verkeerd gaan in de aanmaak en werking van neurotransmitters en hormonen, en al helemaal in de andere organen en lichamelijke processen. Om bijvoorbeeld bij de man te beginnen: hoe gaat hij een erectie krijgen als zijn bloedvatenstelsel niet in staat is om voldoende bloed naar de penis te sturen?

Meer lezen

Verbinding, seks en het knuffelhormoon

Een van de basis psychische behoeften van de mens is de behoefte aan verbinding – en daar speelt oxytocine (het knuffelhormoon) een belangrijke rol in. Wanneer mensen elkaar benaderen door middel van oogcontact of aanraking, komt oxytocine vrij. Het wordt tijdens sociale interactie en seksuele activiteit vrij gemaakt uit de hypothalamus en wordt vervolgens opgevangen in het emotionele centrum van de hersenen, het limbisch systeem.

Meer lezen

Het brein en genot

Hulpverlening bij intimiteits- en seksualiteitsproblemen

Bij de fysieke kant van seks denken de meeste mensen als eerste aan de geslachtsorganen en de functies ervan. Als je opgewonden bent of een orgasme hebt, dan voel je dat vooral tussen je benen. De geslachtsdelen zijn immers het centrum van je seksuele gevoelens. Of ligt het wat gecompliceerder? Uit onderzoek (Georgiadis, 2015) blijkt dat het echte middelpunt van seksueel genot veel hoger ligt: in het brein. Er zijn mensen die door training een orgasme kunnen opwekken door alleen te denken aan seks (Komisaruk et al., 2004), zelfs met een verlamming vanwege een dwarslaesie. Omdat seksualiteit en genot een belangrijk onderdeel uitmaakt van de mens, proberen onderzoekers steeds meer te weten te komen over de hersenactiviteit tijdens seksuele opwinding.

Meer lezen

Seksualiteit en intimiteit

Hulpverlening bij intimiteits- en seksualiteitsproblemen

Seksualiteit definiëren wij als de verzameling van seksueel getinte gevoelens en handelingen die een mens kan ervaren of uitvoeren. Intimiteit definiëren wij als de wens en activiteit om zowel fysiek als psychisch dicht bij elkaar te zijn. Seksualiteit is dus meer gericht op het lichamelijke en intimiteit meer op de gevoelsmatige kant van samenzijn.

Meer lezen

De taboes voorbij

Hulpverlening bij intimiteits- en seksualiteitsproblemen

Sommige onderwerpen liggen nu eenmaal gevoeliger dan andere. Taboes zijn onderwerpen die onbespreekbaar zijn, doorgaans doordat mensen zich oncomfortabel of angstig voelen om erover te spreken. Sommige taboes komen uit de eigen cultuur van de hulpverlener of die van de cliënten, andere weer uit hun opvoeding en uit levenservaringen. Dat er een taboe ligt op het bespreken van seksualiteit en intimiteit, heeft een grondslag in de maatschappij.

Meer lezen