Meestal geef je feedback als je baat hebt bij ander gedrag

Meestal geef je feedback als je baat hebt bij ander gedrag

In de regel heb je er baat bij als de ander iets in haar of zijn gedrag verandert. Feedback is daarmee een bijzondere vorm van een verzoek doen. In zijn eenvoudigste vorm is feedback het geven van een tip. Je kunt een ander bijvoorbeeld een suggestie geven hoe iets op een andere manier aan te pakken, bedoeld om de ander te helpen.

Meer lezen

Aannemen van complimenten is een belangrijke vaardigheid

Het geven van een compliment heeft ook effect op de ander (tenminste als de ander doorheeft dat zij of hij zojuist een compliment heeft ontvangen!). Complimenten ontvangen en deze aannemen werkt motiverend. Weten dat je op de juiste weg bent, helpt om de reis te volbrengen. Dat vraagt wel om een vaardigheid: dat je een compliment kunt aannemen. Sommige mensen voelen zich ongemakkelijk bij het ontvangen van een compliment en doen er dan alles aan om het compliment te relativeren, grotendeels uit een drang om bescheiden over te komen. Toch doe je er zowel jezelf als de complimentgever tekort mee. De complimentgever wordt bezwaard met het gevoel alsof zij of hij de realiteit niet goed zou hebben waargenomen en impliciet geef je aan jezelf aan dat je geen compliment waard bent. De complimentgever bedanken in één korte zin werkt voor beiden beter.

Uit: Psychosociale gespreksvoering: De kunst van observatief luisteren

Weet je het even niet? Denk hardop

Vooral als je het even niet meer weet, of niet weet wat nu te vragen, is hardop denken een ideale strategie. Je gaat er de overwegingen uitflappen die zich in je hoofd afspelen. Dat leid je in met iets zoals: ‘Even denken’ of ‘Even alles op een rij zetten’. Door je overwegingen te uiten, ga je als vanzelf ordenen. Dit is voor zowel jezelf als voor je gesprekspartner handig. Voor jezelf omdat de hiaten in je kennis vanzelf helder worden, waardoor je vervolgvraag logischerwijs volgt. Voor je gesprekspartner omdat zij of hij ook ordent en jouw gedachtegang kan volgen.

Uit: Psychosociale gespreksvoering: De kunst van observatief luisteren

Wat cliënten laten zien, is het beste wat zij te bieden hebben

Beste wat ze te bieden hebben: https://MarkusvanAlphen.nl

Het grondbegrip van observatief luisteren is dat het niet jouw bedoelingen zijn in een gesprek die leidend zijn, maar de responsen die jouw communicatie ontlokt aan je cliënt. Deze responsen zijn uitingsvormen van de onderliggende emoties, zowel bij wat de cliënt vanuit zichzelf vertelt als bij een reactie op jouw communicatie. Ook de overdracht van de cliënt is een uitingsvorm van de onderliggende emoties.

Meer lezen