Een growth mindset stimuleert welbevinden

Iemand met een fixed mindset (Dweck, 2017) gelooft dat de eigen vermogens onveranderbaar zijn, dat zij of hij het moet doen met de vermogens waarmee zij of hij is geboren. Iemand met een growth mindset gelooft dat door eigen inspanning zij of hij de eigen vermogens in positieve zin kan beïnvloeden. Een growth mindset hangt samen met de neiging tot gebruik van intrinsieke motivatie in het stellen en behalen van doelen (Ng, 2018) en stimuleert daarmee welbevinden. Dweck (2017) stelt dat je iemand kan helpen haar of zijn mindset te veranderen. Voor plustaal betekent dit dat jij je cliënt kan helpen geloven dat door eigen inspanning ontwikkeling van haar of zijn vermogens mogelijk is: door dit te beamen. Daarmee stimuleer je haar of hem tot geloof in eigen kunnen, het stellen en daadwerkelijk behalen van doelen, intrinsieke motivatie en welbevinden.

Uit: Psychosociale gespreksvoering: De kunst van observatief luisteren

Mogelijkheden in plaats van bedreigingen

Mensen weten meestal héél goed wat zij niet willen en kunnen goed verwoorden wat zij niet willen. Het omgekeerde is minder waar. Weten wat je wel wilt is lastiger te bedenken en te verwoorden. Mensen zijn eerder geneigd te spreken over bedreigingen (die er niet zijn) dan over mogelijkheden (die er wel zijn). Ook zwakken mensen veel van wat zij zeggen af uit een cultureel fenomeen om niet hun kop boven het maaiveld uit te laten steken, om bescheiden te doen. Plustaal gebruiken is een manier om dat tegen te gaan. In essentie gaat plustaal erom alle zinnen die zijn gesteld als ‘wat niet’ te proberen ombuigen naar ‘wat dan wel’.

Uit: Psychosociale gespreksvoering: De kunst van observatief luisteren