Schaamte en het praten over seksualiteit

Cliënten ervaren bijna per definitie schaamtegevoelens tijdens het hulpverleningsgesprek, ongeacht of zij gestigmatiseerd worden of niet. Waarom hebben zij hulp nodig? Omdat het hun ontbreekt aan de juiste mogelijkheden. De meeste mensen zullen zich daarom schamen door hun ervaren gebrek aan vaardigheden om hun eigen boontjes te doppen, waar zij zich overigens meestal niet eens van bewust zijn. De sensitieve seksualiteitscounsellor heeft oog voor deze schaamtegevoelens en hoe de cliënten ermee omgaan. Zo is er oog voor welke afweerstrategie zij kiezen (bijvoorbeeld cliënten die hun eigen problemen bagatelliseren) en de mate van acceptatie (je kunt iets niet aanpakken als het er niet is).

Meer lezen