Stress is gezond (mits je er goed mee omgaat)

Klachten bij chronische stress bestaan in eerste instantie uit vage fysieke klachten, zoals vermoeidheid, steeds terugkerende infecties of rugpijn. Houdt de stress aan, dan kunnen ernstiger klachten ontstaan, zoals hart- en vaatziekten, en kunnen mensen die een gebrek aan sociale steun ervaren ook psychische klachten ontwikkelen, bijvoorbeeld depressiviteit. Een correlatie tussen overmatige stress en gezondheidsklachten wordt ook gerapporteerd door bijvoorbeeld Braveman, Egerter en Mockenhaupt (2011). Uit een onderzoek van Keller, et al. (2012) blijkt echter dat niet stress zelf, maar het geloof dat stress ongezond is negatieve gevolgen heeft voor de gezondheid. Mensen die veel stress ervaren en geloven dat stress niet ongezond voor hen is, blijken het laagste sterftecijfer te hebben, lager zelfs dan mensen die weinig stress in hun leven ervaren.

Uit: Psychosociale gespreksvoering: De kunst van observatief luisteren