Doorbreek het taboe

Sommige onderwerpen liggen nu eenmaal gevoeliger dan andere. Taboes zijn onderwerpen die onbespreekbaar zijn, meestal doordat iemand zich oncomfortabel of angstig voelt om erover te spreken. Sommige taboes komen uit je eigen cultuur of die van de cliënt, andere weer uit je opvoeding en andere levenservaringen. Dat er op respectvolle wijze omgegaan moet worden met gevoelige onderwerpen moge duidelijk zijn.

Meer lezen

De taboes voorbij

Hulpverlening bij intimiteits- en seksualiteitsproblemen

Sommige onderwerpen liggen nu eenmaal gevoeliger dan andere. Taboes zijn onderwerpen die onbespreekbaar zijn, doorgaans doordat mensen zich oncomfortabel of angstig voelen om erover te spreken. Sommige taboes komen uit de eigen cultuur van de hulpverlener of die van de cliënten, andere weer uit hun opvoeding en uit levenservaringen. Dat er een taboe ligt op het bespreken van seksualiteit en intimiteit, heeft een grondslag in de maatschappij.

Meer lezen