Weet je het even niet? Denk hardop

Vooral als je het even niet meer weet, of niet weet wat nu te vragen, is hardop denken een ideale strategie. Je gaat er de overwegingen uitflappen die zich in je hoofd afspelen. Dat leid je in met iets zoals: ‘Even denken’ of ‘Even alles op een rij zetten’. Door je overwegingen te uiten, ga je als vanzelf ordenen. Dit is voor zowel jezelf als voor je gesprekspartner handig. Voor jezelf omdat de hiaten in je kennis vanzelf helder worden, waardoor je vervolgvraag logischerwijs volgt. Voor je gesprekspartner omdat zij of hij ook ordent en jouw gedachtegang kan volgen.

Uit: Psychosociale gespreksvoering: De kunst van observatief luisteren

Hechting en de behoefte aan aansluiting

Een begrip dat verband houdt met de psychische basisbehoefte naar verbinding is hechting. Maar wat wordt daar precies mee bedoeld? Om in algemene zin te beginnen: je hecht aan iets. Dat waar je je aan hecht, is waardevol en belangrijk, iets wat je een gemis zou opleveren als het zou ontbreken. Je aan iets hechten betekent dus dat het zowel belangrijk is voor je als dat het jou positieve gevoelens oplevert. Wanneer er over een verlies of verlieservaring wordt gesproken, dan wordt specifiek bedoeld dat iets waaraan je gehecht bent, verloren is gegaan. Hechting is dus de band die gecreëerd wordt tussen jou en iets wat voor jou waardevol en belangrijk is.

Meer lezen

Verbinding, seks en het knuffelhormoon

Een van de basis psychische behoeften van de mens is de behoefte aan verbinding – en daar speelt oxytocine (het knuffelhormoon) een belangrijke rol in. Wanneer mensen elkaar benaderen door middel van oogcontact of aanraking, komt oxytocine vrij. Het wordt tijdens sociale interactie en seksuele activiteit vrij gemaakt uit de hypothalamus en wordt vervolgens opgevangen in het emotionele centrum van de hersenen, het limbisch systeem.

Meer lezen

Autonomie, competentie en verbinding: de basis van psychisch welbevinden

Psychische basisbehoeften

Voor welbevinden is de vervulling van drie psychische basisbehoeften van belang: ieder mens heeft de behoefte aan autonomie, competentie en verbinding, al verschillen mensen in de mate waarin deze vervuld moeten worden voordat zij zich tevreden voelen over hun leven. Als hulpverlener is het belangrijk oog te hebben voor deze behoeftes bij de cliënt zodat je er beter bij kunt aansluiten.

Uit: Psychosociale gespreksvoering: De kunst van observatief luisteren