Veel van mijn cliënten raadplegen mij nadat zij al een aantal therapieën achter de rug hebben gehad, echter zonder het gewenste resultaat. Een greep uit waar ik cliënten mee kan helpen:

 • Relatieproblemen
 • Seksuele problematiek
 • Depressie
 • Angsten en fobiën
 • Boulimia en Binge Eating Disorder
 • Traumaverwerking
 • PTSS
 • Paniekaanvallen
 • Spanningsklachten
 • Burn-out
 • Faalangst

Ook wanneer u niet weet wat er met u aan de hand is, kan ik u helpen dit helder te krijgen. Dat kan via gesprekken of via een aantal begeleide schrijfopdrachten, die u thuis op uw eigen tempo kunt maken.

Ik ben in bezit van een zogenoemde basisaantekening psychodiagnostiek: ik ben dus opgeleid om wanneer dat nodig is een DSM of ICD diagnose te stellen.

Welk soort interventies bied ik

Ik ben geschoold in de Directieve Therapie, een therapievorm waarin de behandelaar een actieve houding aanneemt en samen met de cliënt zowel het probleem onderzoekt als de oplossing zoekt. Het is een eclectische stroming, wat zoveel betekent als theorieën en interventies uit alle scholen toepassen (waaronder uit de cognitieve gedragstherapie) voor zover zij geschikt zijn bij deze specifieke cliënt en de aard van de problematiek. In het kort, een theorie wordt samen met de cliënt gevormd waarin het instandhouden van problemen wordt verklaard, waardoor helder wordt hoe en waar in te grijpen. Dit in tegenstelling tot het verhaal van de cliënt binnen een stramien van een bepaalde theorie te forceren.

Werkwijze

Ik ben een geduldige luisteraar die pas actief aan de slag gaat wanneer er genoeg informatie is om samen met de cliënt te komen tot een plan van aanpak. Mijn visie is vooral gericht op het heden. Het verleden wordt pas betrokken als het nog geen verleden is en een (te) grote invloed heeft op het dagelijks functioneren van de cliënt. Mijn voorkeur is om de omgeving van de cliënt zoveel mogelijk te betrekken bij het veranderproces, waardoor dit proces sneller verloopt en tot minder terugval leidt. Verandering komt pas tot stand wanneer er thuis (of op het werk) anders gedaan wordt. Daarom wordt bij elke sessie experimenten opgezet om op nieuwe of andere manieren met uitdagingen om te gaan. Deze experimenten leveren informatie op en worden per sessie ge-fine-tuned totdat problemen hanteerbaar worden. Ik werk met volwssen cliënten vanaf de leeftijd van ongeveer zestien jaar.

Problemen in de relatie?

Ik word soms geraadpleegd door cliënten die al meerdere relatietherapieën achter de rug hebben. Doordat ik met een creatieve blik bereid ben buiten de gebruikelijke kaders te kijken, kom ik vaak met verrassende experimenten die het zere punt precies weten aan te spreken. Ik ben in staat de spiegel op respectvolle wijze voor te houden en schroom niet om gevoelige onderwerpen aan te snijden. Mijn inzicht in schaamte- en communicatieprocessen is binnen relatietherapie onontbeerlijk.

Seksuele problematiek

Een ander specialisme is hulp bij intimiteits- en seksualiteitsproblematiek. Juist door mijn ruime blik ben ik in staat deze soms zeer gevoelige onderwerpen met cliënten (individueel of als stel) bespreekbaar te maken en samen met hen naar oplossingen te zoeken.

Hoe?

Therapie

Tarieven