Wat cliënten laten zien, is het beste wat zij te bieden hebben

Beste wat ze te bieden hebben: https://MarkusvanAlphen.nl

Het grondbegrip van observatief luisteren is dat het niet jouw bedoelingen zijn in een gesprek die leidend zijn, maar de responsen die jouw communicatie ontlokt aan je cliënt. Deze responsen zijn uitingsvormen van de onderliggende emoties, zowel bij wat de cliënt vanuit zichzelf vertelt als bij een reactie op jouw communicatie. Ook de overdracht van de cliënt is een uitingsvorm van de onderliggende emoties.

Waar het op neerkomt, is dat jij de soms gebrekkige communicatie van de cliënt nimmer persoonlijk hoeft op te vatten: deze is een product uit haar of zijn levensverhaal en het beste wat zij of hij tot haar of zijn beschikking heeft. Als je dat onderscheid goed kan maken, dan ervaar je wat er met empathie wordt bedoeld! Je gaat namelijk niet alleen inzien wat de cliënt last oplevert, maar ook hoe en hoe diep.

Uit: Psychosociale gespreksvoering: De kunst van observatief luisteren