Wees nieuwsgierig!

Met iemand een betekenisvolle interactie aangaan, kan pas wanneer er oprechte nieuwsgierigheid is over die ander, over haar of zijn beweegredenen, waarden, enzovoort. En toch maken we van nature bijna altijd eerst een aanname over de ander.

Telkens als je iets vermoedt, zoek niet alleen naar informatie die dat vermoeden bevestigt, maar ook bewust naar tegensprekende informatie. Bijvoorbeeld bij het interpreteren van non-verbale communicatie: stel je gesprekspartner zit met de armen over elkaar en je denkt dat zij of hij gesloten is. In plaats van zoeken naar andere redenen waarom zij of hij gesloten zou zijn (en dat je idee daarover klopt), is het verstandiger eerst te zoeken naar informatie om dat idee onderuit te halen. Pas als er geen tegensprekende informatie is, zoek je naar informatie om dat idee te ondersteunen. Sowieso ga je het non-verbale gedrag van de ander niet op zichzelf zien als bewijs dat iets is zoals je vermoedt. Onderzoek ondersteunt ook dat nieuwsgierigheid (waaronder het eerst zoeken naar tegensprekende informatie) een goede manier is om objectiever informatie tot je te nemen (Kahan, Landrum, Carpenter, Helft, & Hall Jamieson, 2017).

Uit: Psychosociale gespreksvoering: De kunst van observatief luisteren