Weet je het even niet? Denk hardop

Vooral als je het even niet meer weet, of niet weet wat nu te vragen, is hardop denken een ideale strategie. Je gaat er de overwegingen uitflappen die zich in je hoofd afspelen. Dat leid je in met iets zoals: ‘Even denken’ of ‘Even alles op een rij zetten’. Door je overwegingen te uiten, ga je als vanzelf ordenen. Dit is voor zowel jezelf als voor je gesprekspartner handig. Voor jezelf omdat de hiaten in je kennis vanzelf helder worden, waardoor je vervolgvraag logischerwijs volgt. Voor je gesprekspartner omdat zij of hij ook ordent en jouw gedachtegang kan volgen.

Uit: Psychosociale gespreksvoering: De kunst van observatief luisteren