Zachte heelmeesters maken stinkende wonden

Als het gedrag van je cliënt over je grenzen heengaat, dan zul je sowieso moeten optreden en je cliënt confronteren met wat zij of hij doet. Ook als het niet om grenzen gaat, doe je je cliënt geen recht aan door maar oeverloos lief en aardig te doen.

Zo herinner ik me dat mijn professor mij aansprak na een van mijn eerste gesprekken tijdens mijn stage: ‘Markus, je bent veel te lief. Daar help je je cliënt niet mee. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden.’ Omdat je rolmodel bent voor je cliënt betekent dat alles maar goedvinden zich impliciet voor je cliënt vertaalt in goedpraten van ongezond gedrag. Jij zal als hulpverlener je cliënt van tijd tot tijd moeten confronteren met de soms harde feiten en haar of zijn disfunctionele manieren van omgaan. Dit is dus iets anders dan feedback geven, want bij feedback gaat het over gedrag dat iets met jou doet. Bij confronteren gaat het over gedrag dat iets met de cliënt doet. Het gaat erom de cliënt bewust te maken van wat zij of hij precies doet en hoe dat uitpakt qua consequenties in haar of zijn leven, dus ook buiten de spreekkamer.

Uit: Psychosociale gespreksvoering: De kunst van observatief luisteren