Zoeken naar het eigen gelijk

Mensen willen grip hebben en vinden het daarom fijn te weten hoe de vork in de steel zit. Bij een nieuwe situatie maken zij een (snelle) aanname en het liefst willen ze dat deze aanname ook klopt. Vandaar de neiging om vooral aandacht te schenken aan bewijs voor hun idee. Je zoekt daarom van nature alleen naar informatie die je denkbeeld ondersteunt en je laat het naar informatie te zoeken die je denkbeeld kan ontkrachten. Als je bijvoorbeeld de aanname doet dat je partner een lastig mens is en je alleen maar zoekt naar voorbeelden die dit bevestigen, dan kijk je niet naar haar of zijn goede kanten. Daardoor ontstaat het beeld dat zij of hij alleen maar lastig is.

Uit: Psychosociale gespreksvoering: De kunst van observatief luisteren